Vår certifikat, certifieringar och bedömningar

Afnor
De franska reglerna för inomhusluftemissioner har andra kriterier än DIBt. Produkterna delas in klasserna A+, A, B och C där A+ står för produkter med de lägsta emissionerna.

Indoor Air Comfort
Denna märkning kombinerar alla europeiska förordningar om VOC-emissioner från produkter – genom att de strängaste lagstadgade kraven i det aktuella EU-medlemslandet helt enkelt kopieras till en övergripande märkning. En produkt som är märkt med Indoor Air Comfort uppfyller de gränsvärden som definieras av valfri förordning på Europanivå.

Halkskyddsgrad R10
Bedömningen från oberoende test är halkskyddsgrad R10 enligt DIN 51130.
Detta innebär att vårt Single Coat hårdvaxolja också kan användas mycket bra på med fördel på trappor och i rum som snabbt blir fuktiga, till exempel en entré eller ett kök.

Byggvarubedömningen
Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

Sundahus
Vesting Single Coat hårdvaxolja är bedömda med B hos Sundahus Miljödata.

Certifieringar/märkningar i Miljöbyggnad:

Certifieringar/märkningar i Breeam:

Brankdklass Cfl – S1

Godkänd för livsmedel